Sandomierz 2018

Tu znajdziesz informacje dotyczące gry terenowej w Sandomierzu organizowanej przez Klub

Bułgaria 2019

Sprawdź najnowsze informacje dotyczące wakacyjnych wyjazdów do Bułgarii.

Najbliższa wycieczka sandomierz

Sandomierz - gra turystyczna

Zapraszamy na coroczną grę turystyczną w Sandomierzu. Zabawa polega na zebraniu jak największej ilości informacji na zadany temat oraz przejściu wybranym szlakiem i odwiedzeniu znajdujących się tam zabytków.

Termin wyjazdu - 22 stycznia, parking przy DH Centrum w Stalowej Woli.

Cena: 15 PLN

Każdy uczestnik musi dostarczyć przed wyjazdem oświadczenie podpisane przez rodzica następującej treści:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................(imię, nazwisko) w grze terenowej w Sandomierzu zorganizowanej przez KTKM im. K. Matołka w dniu 22.01.2016r. - podpis rodzica
Potwierdzam, że zostałem zapoznany z regulaminem wycieczek ZSP nr 1 w Stalowej Woli - podpis ucznia